Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Sobota, 19 stycznia 2019 r.
03.12.2018
Pod koniec listopada w sztabie 16 Dywizji Zmechanizowanej przeprowadzone zostały wybory szeregowego roku 2018 16DZ. Z grona wszystkich zgłoszonych do tytułu wybrany został szer. Marcin Piróg z 9BBKPanc.

 

Szeregowy Marcin Piróg związany jest z 9 Braniewską Brygadą Kawalerii Pancernej od 2016 roku. Obecnie pełni służbę na stanowisku kierowca w drużynie zabezpieczenia kompanii logistycznej 1 batalionu czołgów. Należy do wyróżniających się szeregowych batalionu, cechuje go profesjonalizm w działaniu, sumienność oraz pracowitość.

 

 

W codziennej służbie jest wzorem żołnierza, który swoim odpowiedzialnym stosunkiem do obowiązków służbowych daje przykład bezinteresowności i żołnierskiego profesjonalizmu. Także jego życiowa postawa i stosunek do drugiego człowieka mogą stanowić wzór do naśladowania.

 

W lipcu br. szer. Marcin Piróg wspólnie z plut. Mateuszem Krupą uratował tonącego 27-latka. Obydwaj odpoczywali wówczas po służbie na plaży nad jeziorem Limajno w miejscowości Swobodna koło Dobrego Miasta.

 

Za swój bohaterski czyn szer. Marcin Piróg  został wyróżniony i nagrodzony przez dowódcę 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej oraz dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście.

 

Szer. Piróg  udowodnił, że motto 9BBKPanc. „IN OMNIA PARATUS”, nie jest mu obce – tłumaczy starszy podoficer dowództwa 9BBKPanc.: st. chor. sztab. Mariusz Sobiło, który z sukcesem zaprezentował komisji kandydaturę żołnierza 9 brygady.

 

 

 

Opr. MH