Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Sobota, 19 stycznia 2019 r.
06.11.2018
Żołnierzem października 2018 roku w 9 Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej wybrany został: plut. Sebastian Denisiuk z batalionu dowodzenia.

 

 

Plut. Sebastian Denisiuk służy w 9 Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej od stycznia 2007 roku. Aktualnie pełni obowiązki dowódcy drużyny gospodarczej/podoficer gospodarczy w batalionie dowodzenia.

 

Od początku służby wojskowej wzorowo i z wielkim poświęceniem, realizuje zadania służbowe, osiągając bardzo dobre wyniki we wszystkich dziedzinach działalności służbowej. W dotychczasowej służbie wojskowej zajmował szereg stanowisk, począwszy od dowódcy drużyny zmechanizowanej, magazyniera służby uzbrojenia i elektroniki, do aktualnego stanowiska. Podczas wykonywania obowiązków na wyżej wymienionych stanowiskach wykazywał się dużym profesjonalizmem, sumiennością i pracowitością, za co był ceniony i wysoko oceniany przez przełożonych. Jest pracowitym podoficerem. Swą sumiennością, ambicją i uporem w realizacji zadań wnosi szczególne zasługi w sprawnym funkcjonowaniu batalionu dowodzenia. W codziennej działalności służbowej nie szczędzi własnego trudu i wysiłku, a dotychczasowa wzorowa realizacja zadań jest potwierdzeniem jego wysokich kwalifikacji i umiejętności.

 

Interesuje się historią, szczególnie II wojną światową. Jest miłośnikiem wędkarstwa. W wolnym czasie uprawia sport.

Opr. MH