Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Niedziela, 16 grudnia 2018 r.
04.10.2018
Oficerowie 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej wrócili z mistrzowskimi tytułami z Olimpiady Metodyczno - Taktycznej Wojsk Lądowych. Olimpiada odbyła się 02 i 03 października w 1 Warszawskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej w Wesołej.

 

Z pucharami w macierzystej jednostce zameldowali się:

 

  • ppłk Piotr Szelezin – Wicemistrz Metodyki WL w kat. oficerów starszych,
  • mjr Remigiusz Czaderna – Mistrz Taktyki WL w kat. oficerów starszych,
  • por. Damian Krysztofiak - Mistrz Taktyki WL w kat. oficerów młodszych.

 

 

Mistrzowie odebrali gratulacje od dowódcy 9 brygady płk. Dariusza Kosowskiego.

 

 

Olimpiada o tytuły MISTRZA TAKTYKI i MISTRZA METODYKI Jednostek Wojskowych merytorycznie podległych Inspektorowi Wojsk Lądowych bezpośrednio podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ, była kolejnym sprawdzianem nabytej wiedzy i umiejętności żołnierzy, których wyłoniono w olimpiadach przeprowadzanych wcześniej na szczeblu poszczególnych jednostek i dywizji. Uczestnicy ostatniego etapu olimpiady o mistrzowskie tytuły z zakresu metodyki i taktyki musieli najpierw wykazać się znajomością wiedzy teoretycznej, a w dalszej części konkursu sprawdzono ich praktyczne umiejętności.

 

- Jedno z moich zadań polegało np. na zaplanowaniu i opracowaniu dokumentów ćwiczeń instruktażowo –metodycznych oraz kursu – mówi ppłk Piotr Szelezin.

 

- My musieliśmy opracować rozkazy bojowe dowódców, plany walk i pracy na punktach rekonesansowych – mówi mjr Remigiusz Czaderna.

 

Dyplomy i puchary laureatom olimpiady, w imieniu Inspektora Wojsk Lądowych wręczył z-ca Inspektora, szef Zarządu Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych gen. bryg. Krzysztof Radomski. Zwycięzcom gratulował również płk Dariusz Kryński, do niedawna szef szkolenia 9 brygady, obecnie szef oddziału szkolenia Zarządu Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych.

Marta Hajkowicz