Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Środa, 21 listopada 2018 r.
11.07.2018
Podczas porannego apelu w środę, 11 lipca, żołnierze i pracownicy 9BBKPanc. wzięli udział w szkoleniu dotyczącym profilaktyki przeciwpożarowej. Przypomniano też m.in. o bezpiecznym wypoczynku nad wodą i o zachowaniu ostrożności na drogach.

 

 

 

Szkolenie dotyczące profilaktyki przeciwpożarowej przeprowadzili strażacy z Wojskowej Straży Pożarnej 9BBKPanc. O tym jak zapobiegać pożarom i jak zgasić pożar w zarodku, a także o rodzajach gaśnic i zasadach ich używania opowiedział zebranym plut. Roman Mgłosiek, a część praktyczną zaprezentowali: Arkadiusz Gawdzik i Sławomir Wądołowski. Chętni mogli też sami pod ich nadzorem spróbować zgasić pożar w zarodku.

 

 

- Najważniejsza jest profilaktyka, żeby do pożaru nie doszło - komentował ppłk Sławomir Skwierczyński, który w imieniu dowódcy brygady przypominał zebranym także o zachowaniu ostrożności na drogach i o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Spotkanie było też okazją do przypomnienia zasad z zakresu dyscypliny i porządku oraz przestrzegania regulaminów.Galeria>>

Marta Hajkowicz