Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Sobota, 19 stycznia 2019 r.
12.06.2018
O funkcjonowaniu systemu pomocy udzielanej uczestnikom misji zagranicznych i weteranom – poszkodowanym rozmawiano dziś (12.06.2018) na spotkaniu w Klubie Wojskowym 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej.

 

Braniewo odwiedzili: płk Arkadiusz Stachowiak, pełnomocnik DG RSZ ds. weteranów i poszkodowanych, ppłk Arkadiusz Wawrzyniak, koordynator do spraw pomocy poszkodowanym w resorcie obrony narodowej, oraz przedstawiciele Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa: płk rez. Mariusz Pogonowski, kierownik Zespołu Wsparcia Weteranów i jego współpracownik sierż. Janusz Raczy.

 

 

W trakcie spotkania z żołnierzami – weteranami z 9BBKpanc. przedstawiono funkcjonowanie systemu pomocy weteranom, skupiając się na podejmowanych działaniach w odniesieniu do weteranów poszkodowanych. Dyskutowano o ich aktywizacji i formach pomocy w zakresie przywracania im pełnej sprawności psychofizycznej. Zaprezentowano rolę Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, omówiono realizację bieżących spraw i przedsięwzięć.

 

- Bezpośredni kontakt to najlepszy sposób na poznanie aktualnych problemów z jakimi borykają się weterani i ich rodziny – mówił płk Arkadiusz Stachowiak z DG RSZ, zachęcając do rozmowy i kontaktu z osobami funkcyjnymi. Chcemy zapoznać się z najważniejszymi problemami nurtującymi środowisko oraz zaprezentować weteranom najważniejsze rozwiązania prawne.

 

 

Więcej informacji o pomocy udzielanej weteranom i kontakt do osób zajmujących się tematem znajdziesz m.in. na stronach internetowych: Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, Ministerstwa Obrony Narodowej i DG RSZ.

Marta Hajkowicz