Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Sobota, 19 stycznia 2019 r.
11.06.2018
W 9 Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej odbył się apel z okazji obchodzonego w czerwcu Święta Wojsk Chemicznych. Podczas apelu został odczytany rozkaz dowódców 16 DZ i 9 brygady o okolicznościowych wyróżnieniach chemików.

 

„Wojska Chemiczne, w swojej krótkiej historii, niejednokrotnie dawały przykład profesjonalizmu, poświęcenia i zaangażowania, utrzymując w gotowości siły i środki do realizacji trudnych zadań na rzecz ochrony wojsk oraz ludności cywilnej przed skutkami użycia najbardziej niebezpiecznych typów broni – jądrowej, chemicznej, biologicznej i radiologicznej, a także przed rażącym działaniem toksycznych środków przemysłowych”. Tymi słowami w swoim rozkazie z okazji Święta Wojsk Chemicznych zwrócił się do żołnierzy gen. dyw. Marek Sokołowski, dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej. Cały rozkaz odczytał szef sekcji wychowawczej 9 brygady mjr Jan Smalarz.

 

 

Dowódca 9BBKPanc. płk Dariusz Kosowski z okazji Święta Wojsk Chemicznych, swoim okolicznościowym rozkazem wyróżnił listem gratulacyjnym i pochwałami 5. chemików.

 

- Dziękuję Wam za dobrze pełnioną służbę, trud i profesjonalizm. Życzę dalszych sukcesów i pomyślności w życiu osobistym - mówił. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów.

 

 

Podczas apelu zostały przeprowadzone dwa szkolenia. Pierwsze było przypomnieniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas korzystania ze zbiorników wodnych i sprzętu pływającego na zajęciach programowych z wychowania fizycznego i działalności rekreacyjno – sportowej. Drugie szkolenie dotyczyło profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze. Prelegentami tematów byli: st. chor. sztab. Krzysztof Banach i st. kpr. Ewelina Bednarczyk.

 

 

Marta Hajkowicz