Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Sobota, 19 stycznia 2019 r.
10.05.2018
Patrol rozminowania 9BBKPanc. pozytywnie przeszedł kontrolę z Zarządu Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzaju Wojsk Dowództwa Generalnego RSZ. Celem inspekcji było sprawdzenie bieżącej realizacji zadań wykonywanych przez saperów z Braniewa.

 

Patrol rozminowania 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej w środę (09 maja) został poddany kontroli funkcjonowania w zakresie szkoleniowym i bieżącej działalności oraz praktycznej realizacji zadań w ramach interwencyjnego oczyszczania kraju z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Inspekcję przeprowadził kontroler z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Zaniewski.

 

 

Saperzy napisali test z obowiązujących ich instrukcji i na piątkę zaliczyli egzamin strzelecki.

 

 

 

- Cieszę się, że inspektor docenił naszą działalność profilaktyczną na temat niebezpieczeństw zawiązanych z nieodpowiednim obchodzeniem się z przedmiotami wybuchowymi i niebezpiecznymi, którą prowadzimy m.in. w szkołach i innych instytucjach regionu oraz owocną współpracę z Wojewódzką Komendą Policji w Olsztynie w zakresie doskonalenia zawodowego i wymiany doświadczeń. Chciałbym też podkreślić, że wysoka ocena funkcjonowania patrolu cieszy, ale też zobowiązuje do ciągłego doskonalenia wykonywanych zadań oraz podnoszenia kwalifikacji – mówi st. chor. szt. Stanisław Śmigielski, dowódca patrolu rozminowania nr 9 z 9BBKPanc.

 

 

Patrol rozminowania funkcjonujący w 9 Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej zajmuje się m.in. oczyszczaniem terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. W zdecydowanej większości są to niebezpieczne pamiątki po II wojnie światowej. Do realizacji zgłoszeń są wzywani średnio 300 razy w roku. Obsługują północno – zachodnią część woj. warmińsko – mazurskiego, w tym powiaty: braniewski, elbląski i bartoszycki. Tylko w tym roku  brygadowi saperzy podjęli i zneutralizowali już ok. 1200 sztuk różnego rodzaju amunicji bojowej, realizując ponad 70 interwencji.

 

 

Żołnierze patrolu rozminowania z Braniewa są aktywni także poza służbą. Swój prywatny czas poświęcają m.in. na realizację  pasji, do których należy uprawianie sportu. Często biorą udział w różnego rodzaju zawodach organizowanych na terenie miasta i powiatu braniewskiego.

Marta Hajkowicz