Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Niedziela, 16 grudnia 2018 r.
13.03.2018
Na poligonie Adazi zakończyło się ćwiczenie certyfikujące batalionową Grupę Bojową pk. CLAYMORE FORGED.

Wszystkie pododdziały wchodzące w skład eFP BG (enhanced Forward Presence Battle Group) stacjonujące w bazie Adazi na Łotwie w dniach 05-11.03.2018 r. brały udział w ćwiczeniu pk. CLAYMORE FORGED, którego celem było dokonanie certyfikacji batalionowej Grupy Bojowej i określenie jej zdolności do prowadzenia działań. Ćwiczenie zakończyło się pełnym sukcesem. Żołnierze wykonywali wszystkie zadania na wysokim poziomie, osiągając zamierzone cele,w wyniku czego międzynarodowa batalionowa Grupa Bojowa osiągnęła pełną gotowość operacyjną. Duży wkład w osiągnięcie wysokich wyników szkoleniowych eFP BG mieli żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego wykazujący się wysokim profesjonalizmem i zaangażowaniem w wykonywaniu powierzonych zadań. W trakcie właśnie zakończonego ćwiczenia sprawdzeniu podlegało całe spektrum działania taktycznego żołnierzy na polu walki. Polscy czołgiści działali jako odwód taktyczny eFP BG i na sygnał wkraczali do „walki” by wesprzeć sojuszników w realizowanych kontratakach na pozycje przeciwnika. Wysoka manewrowość polskich czołgów PT-91 w jakie jest wyposażona kompania wydzielona z 1 batalionu czołgów 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej oraz doskonałe umiejętności taktyczne polskich żołnierzy pozwalały na sprawne i szybkie wsparcie pododdziałów z innych krajów.

Po wykonaniu zadania i powrocie do miejsca ześrodkowania kompanii czołgów oraz pododdziałów towarzyszących nie było czasu na odpoczynek gdyż wydzielone pododdziały podgrywające, grupy dywersyjne przeciwnika „nękały” naszych czołgistów częstymi atakami zmuszając ich do ciągłej obserwacji i patrolowania okolicy. Elementem który, weryfikował posiadaną wiedzę na temat wojsk sojuszniczych oraz działanie procedur dowodzenia było przekazywanie w podporządkowanie pojedynczych plutonów do wojsk sojuszniczych.

Porucznik Wojciech TUCHALSKI dowódca polskiej kompani czołgów dowodził kanadyjskim plutonem zmechanizowanym, zaś pluton czołgów działał w strukturze kanadyjskiej kompanii zmotoryzowanej.Podczas ćwiczenia żołnierze polskich plutonów logistycznych w warunkach polowych zaopatrywali pododdziały eFP BG w paliwo i amunicję oraz rozwinęli kuchnię polową, która cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród naszych żołnierzy, ale również naszych sojuszników. Polscy kucharze stanęli na wysokości zadania, przygotowując pyszne tradycyjne polskie dania, a odwiedzający naszą kuchnię żołnierze wychodzili syci i  zadowoleni.


Na koniec odbyło się omówienie ćwiczenia, podczas którego  dokonano analizy prowadzonych działań. Polscy żołnierze, których trzon to żołnierze z 9 BBKPanc  zostali ocenieni bardzo wysoko zbierając mnóstwo pozytywnych opinii od przełożonych oraz osób kontrolujących ćwiczenie m.in. z CMTC (z ang. Canadian Maneuver Training Centre). Po raz kolejny czołgiści z Braniewa udowodnili swoje wysokie umiejętności i bardzo dobre przygotowanie do prowadzenia działań taktycznych we współdziałaniu z pododdziałami innych państw.

 Tekst i zdjęcia: st. chor. Sebastian Wachek

Galeria>>

PKW Łotwa