Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Niedziela, 16 grudnia 2018 r.
09.03.2018
9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej przyłącza się do Wielkanocnej zbiórki paczek świątecznych dla najuboższych Polaków mieszkających na Łotwie.

 

Akcję charytatywną pod hasłem „Wielkanoc 2018 – paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących Polaków na Łotwie” organizują: Związek Polaków na Łotwie i Polski Kontyngent Wojskowy na Łotwie we współpracy z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Rydze.

 

 

W liście intencyjnym podpisanym przez: Małgorzatę Hejduk – Gromek - konsula RP na Łotwie, Ryszarda Stankiewicza - prezesa Związku Polaków na Łotwie i mjr. Leszka Woźnego – dowódcę Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Łotwie czytamy:

 

Społeczność polska na Łotwie liczy ponad 40.000 osób. Większość z nich to rdzenna mniejszość narodowa, której początki sięgają pierwszego polskiego osadnictwa w czasach Zygmunta Augusta, czyli XVI wieku. Dotyczy to szczególnie dawnych Inflant Polskich (obecnej Łatgalii/Latgale). Ludność polska zamieszkująca obszary wiejskie Łatgalii – najuboższego regionu Łotwy, dotkniętego dużym bezrobociem – 15,8% (średnio 6,8 %, w regionie Rygi – 4,3 %) – znajduje się w trudnych warunkach materialnych.

 

Zdecydowana większość starszego pokolenia Polaków z obszarów miejskich utrzymuje się ze skromnych rent i zasiłków, a średnie pokolenie Polaków niejednokrotnie dotknięte zostało bezrobociem.

 

Z naszych obserwacji wynika również, że poważnym niedostatkiem borykają się również rodzice samotnie wychowujący dzieci. Należy też podkreślić, że koszty utrzymania są na Łotwie znacznie wyższe niż w Polsce, dla przykładu żywność jest droższa zwykle o kilkadziesiąt procent (np. w przypadku mięsa o 25-60% – na podstawowe produkty).

 

W ramach naszej akcji chcemy przygotować paczki dla najbardziej potrzebujących. Znajdą się w nich przede wszystkim produkty spożywcze z długim okresem przechowywania, kosmetyki, środki higieny osobistej oraz chemia gospodarcza. Będziemy wdzięczni za wszelką pomoc. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działanie przyniesie radość wielu polskim rodzinom na łotewskiej ziemi.

 

 

 

W Braniewie zbiórkę darów koordynuje 9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej. W Klubie 9BBKPanc. przy ul. Sikorskiego 41 uruchomiony został punkt przyjmowania darów, który funkcjonować będzie do 20 marca. Po tym terminie brygada zorganizuje transport paczek  na Łotwę.

 

Godziny pracy Klubu 9BBKPanc.:

 

  • PONIEDZIAŁEK: 07.00 - 17.00
  • WTOREK: 07.00 - 18.30
  • ŚRODA: 07.00 - 18.30
  • CZWARTEK: 07.00 - 18.30
  • PIĄTEK: 07.00 - 13.00
  • SOBOTA: 12.00 - 16.00
Opr. MH