Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Niedziela, 16 grudnia 2018 r.
12.01.2018
Wśród eksponatów prezentowanych w Sali tradycji 9BBKPanc. są pamiątki związane z Józefem Downarem. To były żołnierz 27 Pułku Ułanów i dziadek służącego do niedawna w brygadzie ppłk. Mirosława Downara.

 

 

Ppłk Mirosław Downar po 16. latach służby pożegnał się z 9 Braniewską Brygadą Kawalerii Pancernej w październiku 2017 roku. I mimo, że obecnie służy w innym garnizonie, z 9 brygadą związany będzie już na stałe m.in. poprzez swoje „ korzenie rodzinne”. Jego dziadek Józef Downar to były żołnierz 27 Pułku Ułanów, którego tradycje dziedziczy właśnie 9BBKPanc. Jeszcze w trakcie służby w Braniewie ppłk Mirosław Downar przekazał do brygadowej Sali Tradycji rodzinne pamiątki po swoim dziadku.

 

 

Są to: fotografia młodego Józefa Downara w mundurze, jego książeczka wojskowa oraz świadectwo ukończenia Szkoły Podoficerskiej 27 Pułku Ułanów w Nieświeżu z 21 lipca 1931 roku. Na podstawie tych kilku pamiątek prześledzić można jeden z przedwojennych fragmentów życia Józefa Downara.

 

 

Z zapisów w książeczce wojskowej dowiadujemy się, że Józef Downar w 27 Pułku Ułanów odbył służbę czynną jako szeregowy niezawodowy ( ochotnik) od 29 października 1930 roku do 15 września 1932 roku. Po przeniesieniu do rezerwy na przełomie września i października 1934 roku odbył prawie 6-cio tygodniowe ćwiczenia rezerwy w pułku. Był kowalem w cywilu, który w chwili wydania książeczki ukończył 6 oddziałów ówczesnej szkoły powszechnej. Był szatynem o wzroście 171,5 cm. Urodził się 20 stycznia 1908 roku w Downaroszczyźnie w woj. Nowogródzkim II RP.

 

Ppłk Mirosław Downar niestety nie poznał nigdy swojego dziadka. Rodzina nie zna nawet okoliczności jego śmierci. Rozdzieliła ich zawierucha II wojny światowej.

 

- Z kart historii wiemy, że po wejściu na tamte tereny Rosjan, wielu mężczyzn działało w konspiracji. Z rodzinnych opowieści wynika, że dziadek też tak działał. Mój ojciec wspominał, że czasami pojawiał się w domu i znikał. W końcu kontakt się urwał – opowiada ppłk Mirosław Downar.

 

Po drugiej wojnie światowej dziadek nie wrócił do domu. Rodzina poszukiwała go przez Polski Czerwony Krzyż. W 1962 roku otrzymali informację uzyskaną z Radzieckiego Czerwonego Krzyża w Moskwie, że Józef Downar zmarł 16 sierpnia 1945 roku. O miejscu i okolicznościach śmierci nie informowano. Ppłk Mirosław Downar ma cały czas nadzieję, że kiedyś uda mu się rozwiązać tę tajemnicę.

 

- Może na emeryturze wybiorę się osobiście w tamte rejony – mówi. Na razie do poszukiwań wykorzystuje internet. Za pośrednictwem jednego programów genealogicznych znalazł ostatnio zdjęcie i informację, że na Cmentarzu Żołnierzy II Armii WP w Zgorzelcu jest pochowany sierżant Józef Downar. Na tabliczce widnieją: data urodzenia 1908 r. i śmierci 1945r.

 

- Czy to grób mojego dziadka, daty się zgadzają, ale wciąż nie mam pewności – mówi z nadzieją, że kiedyś uda mu się odtworzyć wojenne losy dziadka.

Marta Hajkowicz