Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Niedziela, 16 grudnia 2018 r.
09.01.2018
Coraz więcej kobiet służy w 9 Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej. W jednostce funkcjonuje też stanowisko pełnomocnika dowódcy brygady do spraw kobiet, które objęła mjr Monika Gołębiewska - Trojszczak.

 

 

Pełnomocnik dowódcy brygady do spraw kobiet pojawiła się w 9BBKPanc. pod koniec ub. roku. W poniedziałek, 08 stycznia spotkała się z kobietami w mundurach.

 

- Było to pierwsze spotkanie zapoznawcze, w trakcie którego przedstawiłam zagadnienia dotyczące regulacji prawnych dotyczących kobiet – żołnierzy oraz ich prawa i obowiązki. Trochę też sobie porozmawiałyśmy – mówi mjr Monika Gołębiewska – Trojszczak.

 

Mjr Monika Gołębiewska – Trojszczak jest nowym szefem wojsk chemicznych 9BBKPanc. Stanowisko pełnomocnika dowódcy brygady do spraw kobiet to jej dodatkowe zajęcie. Można się z nią skontaktować pod nr tel. 261- 315-023. Urzęduje w bloku nr 5 w pokoju nr 114.

Marta Hajkowicz