Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Wtorek, 16 października 2018 r.
05.12.2017
Mjr Daniel Stanicki z 9BBKPanc. został Mistrzem Taktyki Wojsk Lądowych w kategorii oficerów starszych. Tym samym powtórzył sukces z roku 2016. Wówczas jeszcze jako kapitan zdobył tytuł Mistrza Taktyki WL w grupie oficerów młodszych.

 

Fot. arch. 9BBKPanc. -  2016 rok

 

 

W ubiegłym tygodniu w 1WBPanc w Wesołej zakończyła się dwudniowa Olimpiada Metodyczno – Taktyczna na szczeblu Inspektoratu Wojsk Lądowych DG RSZ. Uczestnicy olimpiady ubiegali się o tytuł „Mistrza taktyki Wojsk Lądowych” oraz „Mistrza metodyki Wojsk Lądowych”.

 

Otwarcia olimpiady dokonał Szef Zarządu Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych–Zastępca Inspektora Wojsk Lądowych gen. bryg. Krzysztof Radomski.

 

Zawody realizowane były w dwóch grupach: oficerów starszych i oficerów młodszych oraz w dwóch etapach.

 

Etap pierwszy dotyczył wiedzy teoretycznej zarówno z taktyki jak i metodyki szkolenia. Etap drugi był poświęcony praktyce i realizowany był w rejonie miejscowości Kołbiel. W pracach komisji oceniającej uczestniczyli również nauczyciele akademiccy z Akademii Sztuki Wojennej na czele z płk. dr hab. inż. Leszkiem Elakiem.

 

W wyniku rywalizacji pomiędzy reprezentantami: 11DPanc, 12DZ, 16DZ oraz 6BPD, 25BKPow i 21BSP wyłoniono zwycięzców na szczeblu Inspektoratu Wojsk Lądowych.

 

  • W olimpiadzie taktycznej w kategorii oficerów starszych Mistrzem Taktyki Wojsk Lądowych został mjr Daniel Stanicki z 9BBKPanc.
  • W kategorii oficerów młodszych Mistrzem Taktyki Wojsk Lądowych został kpt. Paweł Tomala z 15BZ.
  • W olimpiadzie metodycznej w kategorii oficerów starszych Mistrzem Metodyki Wojsk Lądowych został mjr Michał Kijewski z 11pa.
  • W kategorii oficerów młodszych Mistrzem Metodyki Wojsk Lądowych został por. Bartosz Anaszko z 15BZ.

 

Zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami i dyplomami, które wręczył Inspektor Wojsk Lądowych gen. bryg. Wojciech Grabowski.

 

Źródło: www.dgrsz.mon.gov.pl

Tekst: ppłk Mirosław Downar

 

Opr. MH