Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Sobota, 26 maja 2018 r.
04.08.2017
Z 9 Braniewską Brygadą Kawalerii Pancernej w dniu 03.08.2017r. pożegnał plut. Jacek GÓRALCZYK Swoją służbę wojskową kontynuować będzie w 15 Brygadzie Zmechanizowanej.

plut. Jacka GÓRALCZYKA  pożegnał wraz z przybyłymi na tą uroczystość żołnierzami ppłk Dariusz DRÓŻDŻ  w Sali Tradycji.  Podoficer  za duże  zaangażowania w proces szkolenia żołnierzy bz został wyróżniony przez Dowódcę Brygady Listem Gratulacyjnym oraz otrzymał pamiątkowy ryngraf. Ponadto zarząd Wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy  9 BBKPanc podjął uchwałę o nadanie odznaki pamiątkowej dla odchodzącego do innej jednostki wojskowej członka tegoż klubu.

plut. Jacek GÓRALCZYK podziękował  przełożonym i współpracownikom za służbę i pracę, oraz życzył wszystkim żołnierskiego szczęścia .

Pożegnanie z 9BBKPanc. zakończyły: wspólne zdjęcia i wpis do Księgi Pamiątkowej

 

 


Galeria>>