Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Sobota, 26 maja 2018 r.
10.08.2017
03.08.2017 r. grupę bojową eFP na Łotwie odwiedził dowódca Korpusu Północ – Wschód, generał broni Manfred Hofmann.

W trakcie wizyty obserwował szkolenie pododdziałów bojowych wchodzących w skład eFP BG, m.in. kompanię czołgów, która tego dnia realizowała zajęcia inżynieryjno – saperskie, podczas których prowadziła natarcie z pokonaniem przeszkód inżynieryjnych.

Podczas wspólnej zbiórki ćwiczących, generał podkreślił istotę pobytu wojsk na wschodniej flance, potrzebę wspólnych treningów oraz zacieśniania znajomości i współpracy między sojusznikami. Zachęcał również do dalszego doskonalenia swoich umiejętności indywidualnych.

Gen. Hofmann był pod wrażeniem efektu osiągniętego po zaledwie dwóch miesiącach misji. W szczególności pochwalił koordynację działań i precyzyjny sposób wykonania zadań. Pochwalił obecnych na Łotwie żołnierzy, ich zaangażowanie i poświęcenie. Podziękował za poniesione trudy z dala od domów. Powiedział, że każdy ćwiczący może być z siebie dumny, gdyż bierze udział w historycznym wydarzeniu.

Po wizytacji ćwiczących wojsk gen. Hofmann spotkał się z wszystkimi dowódcami kontyngentów wojskowych wchodzących w skład eFP BG. W trakcie rozmowy z dowódcą PKW Łotwa majorem Markiem Potorskim, generał podkreślił perfekcyjne przygotowanie, wyszkolenie i umiejętności polskich żołnierzy.

Na zakończenie spotkania dowódca brygady w której stacjonują Polscy żołnierze, płk Ilmars Lejins otrzymał od dowódcy korpusu pamiątkowy ryngraf.

***

Generał broni Manfred Hofmann ur. 18.06.1954 r. w Kaiserslautern. W 1978 r. ukończył Uniwersytet Bundeswehry w Hamburgu. W czasie swojej służby dowodził m.in. baterią artylerii rakietowej, batalionem szkolenia artylerii rakietowej, był także szefem wydziału kadr w biurze kadr Bundeswehry, szefem sztabu w siedzibie EUFOR w Sarajewie, a także dowódcą brygady pancernej. Od 13 sierpnia 2015 r. dowodzi Międzynarodowym Korpusem Północ – Wschód w Szczecinie.

 

Tekst: ppor. Piotr Otlewski, kpt. Przemysław Brant

Zdjęcia: archiwum PKW Łotwa

 


Galeria>>