Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Sobota, 26 maja 2018 r.
07.08.2017
Ostatni tydzień lipca dla czołgistów I zmiany PKW Łotwa był bardzo intensywny. Podczas szkolenia kładziono nacisk na sprawdzanie procedur, obowiązujących w kanadyjskiej grupie bojowej.

Ćwiczące wojska musiały wykazać się umiejętnością prowadzenia działań regularnych i niesymetrycznych.

Czołgiści sprawdzani byli głównie z wykonywania natarcia, prowadzenia obrony, luzowania wojsk sojuszniczych oraz przejścia przez ugrupowanie wojsk sprzymierzonych. Ćwiczenia prowadzone były z wszystkimi krajami wchodzącymi w skład eFP na Łotwie. Każdy z tych elementów będzie oceniany w czasie ćwiczenia certyfikującego pod koniec sierpnia.

Trening taktyki urozmaicony został wieloma dodatkowymi elementami – testowana była umiejętność poruszania się po poligonie z wykorzystaniem samej mapy w dzień i w nocy. Podczas przemieszczenia kompanii na drodze marszu znaleziono IED (podłożony w celach treningowych przez albańskich saperów). Następnie słoweński pluton chemiczny przeprowadził odkażanie sprzętu po wyjściu kompanii z rejonu skażonego.

Przeciwnik wykonał zasadzkę na przeczesujących teren żołnierzy. W ten sposób sprawdzono kolejne procedury – sposób reagowania na zasadzkę, ewakuację rannego z pola walki, udzielanie pierwszej pomocy medycznej i opatrywanie różnego rodzaju zranień.

Po zakończeniu treningu przeprowadzono After Action Review czyli spotkanie wszystkich osób biorących udział w ćwiczeniu. Było to podsumowanie mające na celu wyciągnięcie wniosków i doświadczeń z realizacji postawionych zadań.

Dzięki temu szkoleniu, ujednolicono sposób działania wojsk z różnych państw i zdecydowano, które procedury najlepiej wykorzystać w zaistniałych sytuacjach. Był to ważny krok w doskonaleniu współpracy wojsk NATO znajdujących się na wschodniej flance.

 

 

Tekst: ppor. Piotr Otlewski

Zdjęcia: kpr. Tadeusz Słodkiewicz

 

 


Galeria>>