Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 18 czerwca 2018 r.
19.05.2017
Na poligonie w Orzyszu trwa kolejne już w tym roku szkolenie poligonowe żołnierzy 9BBKPanc. Ćwiczenie, które odbywa się pod kryptonimem DŹWINA - 17 jest sprawdzianem komponentów wchodzących w skład PKW Łotwa.

 

Oto relacja z kolejnego dnia szkolenia (17.05.2017):

 

Kolejny dzień certyfikacji Polskiego Kontyngentu Wojskowego Łotwa składał się z wielu działań taktycznych. Żołnierze naszej brygady przemieścili się w wyznaczony rejon i tam przystąpili do wykonywania postawionych zadań. Przemarsz ten był obserwowany przez naszych „nieprzyjaciół” w których wcielił się pododdział podgrywający z batalionu zmechanizowanego. Żołnierze pododdziału przygotowali wiele wyrafinowanych pułapek i zasadzek, z którymi dzięki doskonałemu wyszkoleniu i zgraniu poradzili sobie nasi czołgiści.

 

 

Tuż po zajęciu rejonu stacjonowania doszło do incydentu polegającego na próbie wtargnięcia grupy demonstrantów w rejon odpowiedzialności taktycznej kompani czołgów. I na to również byli przygotowani nasi żołnierze zatrzymując najbardziej krewkich „niebieskich ludzików” i przekazując ich żandarmerii wojskowej.

 

 

Podczas działań taktycznych żołnierze PKW są w dalszym ciągu poddawani wnikliwej kontroli umiejętności wykorzystania posiadanego sprzętu a także zachowania podczas ogłaszania sygnałów alarmowych. Członkowie komisji są pod wrażeniem działania i poziomu zgrania pododdziału przygotowanego do wykonania tak trudnego zadania.

 

 

Dla potwierdzenia ważności procesu certyfikacji przybył na poligon gen. bryg. Krzysztof Radomski, szef Zarządu Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych - zastępca inspektora Wojsk Lądowych wraz ppłk. Krzysztofem Gładkowiczem. Oficerowie służyli w 9BBKPanc. i doskonale znają wysoki poziom wyszkolenia batalionu czołgów. Wizyta przebiegała w przyjacielskiej atmosferze.

 

Tekst i fot. - st. chor. Sebastian WachekGaleria>>

Opr. Marta Hajkowicz