Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 18 czerwca 2018 r.
17.03.2017
Strażacy z Wojskowej Straży Pożarnej 9BBKPanc. wspólnie z kolegami z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie środę (15 marca) wzięli udział w ćwiczeniach, które odbyły się na terenie jednostki wojskowej w Chruścielu (gmina Płoskinia).

 

 

Jak poinformował mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek, oficer prasowy KP PSP w Braniewie, zadaniem przybyłych na miejsce strażaków było ugaszenie pozorowanego pożaru, przeszukanie zadymionych pomieszczeń, dodarcie do osób poszkodowanych oraz udzielenie pomocy zgodnie z obowiązującymi procedurami. Pozorowany pożar powstał w części obiektu, w której znajdują się urządzenia monitorujące przestrzeń powietrzną.

 

W ćwiczeniach oprócz strażaków Państwowej i Wojskowej Straży Pożarnej w Braniewie uczestniczyli strażacy-ochotnicy z OSP Płoskinia, pracownicy wojskowi oraz cywile obsługujący obiekty i urządzenia kontrolne. Dodatkowo podczas ćwiczeń strażacy sprawdzili poprawność działania systemów bezpieczeństwa (centrala pożarowa) oraz skuteczność sieci hydrantowej. Po zakończeniu ćwiczeń strażacy zapoznali się z obiektem i wyposażeniem w sprzęt ppoż.

Opr. M.Hajkowicz