Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Sobota, 26 maja 2018 r.
10.03.2017
W 9 Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej zakończył się kurs SERE B. W szkoleniu z zakresu odzyskiwania personelu wojskowego narażonego na izolację wzięła udział ponad 50-osobowa grupa żołnierzy brygady.

 

Jednym z elementów kursu był trening w terenie. Uczestnicy zajęć musieli wykazać się umiejętnościami i znajomością technik przetrwania.

 

 

Kurs SERE B w 9BBKPanc. prowadzili instruktorzy z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa. Dowódca 9BBKPanc. płk Jacek Ostrowski podziękował im osobiście za zaangażowanie i przeszkolenie żołnierzy brygady. 

 

 

 

SERE to skrót utworzony z pierwszych liter następujących wyrazów: survival – przetrwanie, evasion – unikanie, resistance – opór, escape – ucieczka. Jest to ważny element szkolenia żołnierzy pozwalający przetrwać w przypadku izolacji na terytorium wrogim lub potencjalnie wrogim.

Marta Hajkowicz