Strona Główna
KADRA KIEROWNICZA
Niedziela, 18 marca 2018 r.

SZEF SZTABU: ppłk Dariusz DRÓŻDŻ

      Podpułkownik Dariusz DRÓŻDŻ ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu w 1994 roku.

 

 

 

 

 

Pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu zmechanizowanego, pełnił w latach 1994 – 1995 w 4. Suwalskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej w Orzyszu. W latach 1995 – 1999 zajmował stanowiska dowódcy kompanii zmechanizowanej i kompanii ochrony i regulacji ruchu. W 1999 roku objął stanowisko szefa sztabu – zastępcy dowódcy batalionu dowodzenia w 4 SBKPanc. W latach 2001 – 2007 zajmował stanowiska szefa sztabu i szefa logistyki batalionu w 15. Brygadzie Zmechanizowanej w Giżycku.  W  2007 został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy batalionu zmechanizowanego. W latach  2009 – 2011 pełnił obowiązki szefa sekcji szkoleniowej w Pionie Szkolenia brygady. Od  15.10.2012 roku do 31.07.2016 roku zajmował stanowisko dowódcy batalionu czołgów  w 15. Brygadzie Zmechanizowanej. Z dniem 01.07.2016 roku ppłk Dariusz DRÓŻDŻ został wyznaczony rozkazem Dowódcy Generalnego SZ RP na stanowisko Szefa Sztabu 9. Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie.

 

 

 

 

W latach 2006 – 2007 pełnił służbę w ramach VII zmiany PKW Irak na stanowisku starszego oficera szkoleniowego  (NATO Training  Mission Iraq) w Bagdadzie. Od października 2011 roku do maja 2012 był zastępcą dowódcy Zgrupowania Bojowego  ALFA w ramach X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Od grudnia 2015 roku do maja 2016 pełnił obowiązki dowódcy XXXIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w Kosowie.

 

 

 

 

 

 

 

SZEF SZKOLENIA : ppłk Dariusz KRYŃSKI

 

 

 

 

SZEF SEKCJI  OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH:

mjr Ireneusz WILIŃSKI

 

 

 

 

 

SZEF SEKCJI WYCHOWAWCZEJ: mjr Jan SMALARZ


 

 

 

 

STARSZY PODOFICER DOWÓDZTWA: st. chor. sztab. Mariusz SOBIŁO