Strona Główna
PATRON JEDNOSTKI
Niedziela, 16 grudnia 2018 r.

Król Stefan Batory

Urodził się w 1533 roku, jego rodzicami byli książę siedmiogrodzki Stefan Batory i Katarzyna Telegdi. W roku 1571 został księciem siedmio¬grodzkim.W 1575 roku wystąpił jako kandydat na króla polskiego obok cesarza Maksymiliana i cara Iwana Groźnego. Królem wybrano Annę Jagiellonkę i wyznaczono jej na męża Batorego. Nowy król dał się poznać jako energiczny władca, doskonały wódz i organizator. Dobrze rozumiał Polską rację stanu.


Wystąpił ostro przeciw samowoli magnatów, zatwierdził wyrok śmierci na wichrzyciela i banitę Samuela Zborowskiego, wytaczając równocześnie jego braciom proces o obrazę majestatu. W swoich rządach oparł się na średniej szlachcie, której przywódcą był Jan Zamojski. Zgodził się na utworzenie trybunału koronnego, choć tracił przez to najwyższe sądownictwo królewskie, które przeszło w ręce organu wybieranego przez szlachtę.


Pod względem religijnym zapewnił Batory religii katolickiej przodujące stanowisko, przestrzegając jednak zasad tolerancji religijnej. Popierał szkolnictwo prowadzone przez jezuitów, stworzył też Akademię w Wilnie. Na początku swojego panowania musiał pokonać Gdańsk, który nie uznał jego elekcji, opowiadając się za cesarzem Maksymilianem. Prowadził wojnę z Moskwą o Inflanty, przerwaną za panowania Zygmunta Augusta. W ciągu trzech wypraw zdobył Połock, Wielkie Łuki i obległ Psków. W roku 1582 został zawarty rozejm z Moskwą, Jamie Zapolskim mocą którego Inflanty zostały przy Polsce.


Jako były książę siedmiogrodzki rozumiał Batory grozę niebezpieczeństwa tureckiego i planował zorganizowanie krucjaty polsko - rosyjskiej przeciwko Turcji. Niespodziewana śmierć króla w 1586 nie pozwoliła wprowadzić tych planów w czyn, zwłoki władcy pochowano na Wawelu.