Strona Główna
KONTAKT
Sobota, 19 stycznia 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

9 Brygada Kawalerii Pancernej
14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 41

KONTAKT DO OFICERA DYŻURNEGO
telefon: 261 315 040, 261 315 140
fax : 261 315 223

 

OSOBA WYZNACZONA DO KONTAKTÓW Z MEDIAMI:
  Marta HAJKOWICZ
tel. 261 316 131,   727 041 100

e-mail: 9bkpanc@ron.mil.pl

 

 

 

 

 

  

 

 KONTAKT W SPRAWIE NABORU DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
( Sekcja Personalna S-1 )

 st. chor. Grzegorz POSTEK tel. 261 315 273, 727 013 118

 mł. chor. Grzegorz OLESZKIEWICZ tel. 261 315 007, 727 013 117