Strona Główna
WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA
Sobota, 19 stycznia 2019 r.

Wojskowa Straż Pożarna 9 BBKPanc realizuje zadania na terenach będących w zarządzie i użytkowaniu przez MON jak również współdziała z KP PSP Braniewo na terenie rejonu pomocy wzajemnej określonego przez Dowódcę Jednostki, Komendanta Powiatowego PSP, i Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej z Olsztyna. Rejon ten obejmuje: miasto i gminę Braniewo, gminę Frombork i gminę Płoskinię.

 

W obsadzie etatowej WSP zadania wykonują żołnierze zawodowi oraz pracownicy wojska. Wojskowa Straż Pożarna liczy łącznie 18 etatów: 5 żołnierzy zawodowych i 13 pracowników wojska. Służba trwa całą dobę. Żołnierze i pracownicy zatrudnieni w WSP spełniają kwalifikacje w zakresie wykształcenia ogólnego i zawodowego określone szczegółowymi przepisami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Od 2008r. szkolenie wojskowych strażaków realizowane jest w Szkole Specjalistów Pożarnictwa w Centrum Szkolenia Logistyki Grudziądz.

Na wyposażeniu strażaków znajduje się m.in. : samochód ratowniczo – gaśniczy średni Star-Man z 2005r, przyczepka gaśnicza, zestaw narzędzi hydraulicznych Holmatro, zestaw poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych, aparaty powietrzne, piły do cięcia drzewa, betonu i stali, agregat do napełniania butli powietrznych, prądotwórczy i oddymiający, motopompy i pompy oraz podstawowy sprzęt i armatura pożarnicza, zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1, a także zapas środka pianotwórczego, sorbentów i neutralizatorów. Punkt alarmowy zlokalizowany w remizie WSP wyposażony jest w środki łączności telefonicznej i radiowej z oficerem dyżurnym jednostki oraz dyspozytorem Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP Braniewo. Do punktu alarmowego wpływają informacje dotyczące zdarzeń oraz dysponowania zastępu WSP do zagrożeń występujących zarówno na terenach wojskowych jak i w rejonie pomocy wzajemnej.

Od kilku lat strażacy 9 BBKPanc zajmują czołowe lokaty w zawodach pożarniczych oraz otrzymują bardzo dobre oceny w sprawdzianach gotowości operacyjnej przeprowadzanych przez Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej z Olsztyna. Jest to potwierdzeniem wysokiego poziomu wyszkolenia, ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz bardzo dobrej współpracy z Komendą Powiatową PSP w Braniewie.

PRZEZNACZENIE I ZADANIA WOJSKOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 

Wojskowa Straż Pożarna, zwana dalej WSP, jest komórką organizacyjną Jednostki Wojskowej 2980 w m. Braniewo, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt i przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego procesów technologicznych i szkoleń realizowanych w Garnizonie Braniewo.

Siedziba Wojskowej Straży Pożarnej mieści się w Jednostce Wojskowej 2980 Braniewo przy ulicy Sikorskiego 41 na terenie kompleksu wojskowego nr 4984 w budynku nr 5.

Wojskowa Straż Pożarna Jednostki Wojskowej 2980 Braniewo prowadzi działania w rejonie własnym na terenie Garnizonu Braniewo (kompleksy wojskowe nr 1132,1136,4982,4984) oraz w rejonie pomocy wzajemnej z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie zgodnie z zestawieniem określającym granice pomocy wzajemnej.

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ WSP NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI :

  • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, likwidacji miejscowych zagrożeń w rejonie własnym i pomocy wzajemnej
  • udział w akcjach ratowniczych organizowanych i prowadzonych przez jednostki organizacyjne PSP w rejonie własnym i pomocy wzajemnej
  • zabezpieczanie procesów technologicznych, szkoleń, strzelań   i ćwiczeń prowadzonych na terenach i obiektach jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych na terenie Garnizonu Braniewo
  • utrzymanie gotowości operacyjnej do prowadzenia działań ratowniczych
  • współdziałanie z innymi podmiotami i służbami ratowniczymi w zakresie prowadzenia działań ratowniczych
  • prowadzenie działań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami
  • wykonywanie pomocniczych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze
  • prowadzenie szkoleń uzupełniających i doskonalących na zasadach zgodnych z programami szkolenia

GALERIA >>

KONTAKT

CA MON 261 315 777 / tel. 55 2415 777 TELEFON  PUNKTU ALARMOWEGO WSP
CA MON 261 315 776 / tel. 55 2415 776 TELEFON  SŁUŻBY DYŻURNEJ WSP