Strona Główna
HISTORIA PARAFII P/W. ŚW. WOJCIECHA W BRANIEWIE
Sobota, 19 stycznia 2019 r.

 

Kościół z niezwykłą dbałością stara się o zapewnienie żołnierzom – stosownie do różnych okoliczności – duchowej opieki. Żołnierze stanowią bowiem określoną grupę społeczną, która ze względu na szczególne warunki życia, z własnej woli lub też na mocy prawa, wdrożona jest na stałe lub na czas określony w skład sił zbrojnych. Potrzebują zatem konkretnej i specyficznej opieki duszpasterskiej. Hierarchia Kościelna starała się możliwie najlepiej odpowiedzieć na tę potrzebę, zgodnie ze swym obowiązkiem posługiwania, poprzez udzielanie uprawnień dostosowanych do osób i okoliczności.

 

 

 

 

Przemiany społeczno – polityczne w Polsce w latach 1989 – 1990 stworzyły warunki sprzyjające przywróceniu Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Papież Jan Paweł II z uwagi na dobro duchowe żołnierzy i wiernych wyznania katolickiego należących do wojsk lądowych, morskich i lotniczych, wydał w dniu 21 stycznia 1991 roku dekret przywracający Ordynariat Polowy w Polsce. Zgodnie z dekretem Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie Ordynariat Polowy rozpoczął swoje funkcjonowanie od dnia 31 stycznia 1991 roku.

Biskup Polowy Sławoj Leszek Głódź dbając o dobro duchowe żołnierzy pełniących służbę w Garnizonie Braniewo i ich rodzin, utworzył dla tej wspólnoty parafię wojskową pw. Św. Wojciecha – dnia 12 grudnia 1995 roku.

Kościół Garnizonowy w Braniewie powstał z adaptowanego pawilonu handlowego, który był w stanie surowym otwartym. Prace remontowo-budowlane trwały w latach 1999 – 2005. Zostało jednak wydane pozwolenie na użytkowanie części kościelno – administracyjnej w 2000 roku.

1 stycznia 2012 roku – na podstawie umowy zawartej pomiędzy Biskupem Polowym Wojska Polskiego – Józefem Guzdkiem i Arcybiskupem Warmińskim – Wojciechem Ziembą, została erygowana parafia wojskowo-cywilna pw. Św. Wojciecha w Braniewie. Obecnie do parafii należą wierni z rodzin wojskowych i cywilnych zamieszkujący na ulicy: Sucharskiego, Sowińskiego, Dembińskiego, Gen. Grota Roweckiego, Bema i Stefczyka oraz wioski: Zawierz, Rudłowo, Glinka i Prątnik. Parafia liczy obecnie ok. 3000 wiernych.


Posługę duszpasterską w parafii pełnili proboszczowie:

  • Ks. por. Jarosław Rusnak (1995 – 1997),
  • Ks. mjr Janusz Kłopot (1997 – 2005),
  • Ks. ppłk Bogdan Słotwiński (2005 – 2008),
  • Ks. kmdr Czesław Olszak (2008 – 2013),
  • Ks. mjr Mariusz Antczak (2013 – … ).