Strona Główna
DOWÓDCA
Niedziela, 16 grudnia 2018 r.

 

Dowódca 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej:

płk  Dariusz Kosowski

 

 

 

 

 

 

Pułkownik Dariusz Kosowski urodził się w 1965 roku w Piszu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu (1987r.), Akademii Obrony Narodowej (1996, 2011, 2015r.). Po ukończeniu szkoły oficerskiej rozpoczął służbę w 1pcz w Elblągu na stanowisku dowódcy plutonu czołgów. W swojej dotychczasowej karierze wojskowej pełnił obowiązki na stanowiskach: kierownika sekcji operacyjnej i  szefa sekcji operacyjnej, kolejno w 16BZ w Morągu,14BZ w Elblągu, 9BKPanc. w Braniewie oraz Dowództwie 16DZ w Elblągu. Dowodził batalionem zmechanizowanym w 16BZ w Morągu i 15BZ w Giżycku, pełnił obowiązki szefa sztabu 9BKPanc., zastępcy dowódcy 15BZ i  szefa szkolenia 16DZ. Uczestniczył jako obserwator wojskowy ONZ w misji UNOMIG w Gruzji (1999-2000) oraz trzykrotnie na misjach w: Polskim  Kontyngencie  Wojskowym w Iraku (2004), dowodził  PKW w ramach XXII zmiany w Kosowie(2010) i w ramach III zmiany Afganistanie (2010 r.). Obowiązki dowódcy 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej pełni od 09.04.2018 roku.

 

 

 

 

 

Zainteresowania: sport, historia. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

 

 

 

 

 

 BYLI DOWÓDCY 9 BRYGADY

 

  • 1994 - 1995 - ppłk dypl. Wojciech Roszak
  • 1995 - 1999 - ppłk dypl. Ryszard Sorokosz
  • 1999 - 2001 - ppłk dypl. Marek Tomaszycki
  • 2001 - 2002 - ppłk dypl. Krzysztof Górecki
  • 2002 - 2005 - płk dypl. Zbigniew Domański
  • 2005 - 2006 - gen. bryg. Ryszard Wiśniewski
  • 2007 - 2009 - gen. bryg. Wojciech Grabowski
  • 2009 - 2010 - gen. bryg. Andrzej Danielewski
  • 2010 - 2015 - płk dypl. Jan Rydz
  • 2015 - 2018 - płk dypl. Jacek Ostrowski