Strona Główna
Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków 9 Brygady Kawalerii Pancernej
Środa, 21 listopada 2018 r.

 

 Statut Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 9 BBKPanc

 

 

     Władze Stowarzyszenia:

1.    Roman Balcerak – prezes                         tel: 667370422

2.    Piotr Szpigiel – wiceprezes                       tel: 509994463

3.    Marzena Matczuk – skarbnik                    tel: 783998591

4.    Sławomir Skrzypczyk – sekretarz             tel: 727013092

 

Na spotkaniu w dniu 12.05.2014 podjęto dwie uchwały. Pierwsza z nich określa wysokość składki członkowskiej, którą ustanowiono na kwotę 10 zł miesięcznie. Druga z uchwał dotyczy wsparcia inicjatywy budowy pomnika Króla Stefana Batorego, na którą członkowie Stowarzyszenia postanowili przeznaczyć dwie kolejne składki wszystkich członków Stowarzyszenia.

 

Dnia 15.05.2014 zostało założone konto w Banku BGŻ. Nr rachunku bankowego: 88203000451110000003771530

 

 

 Porozumienie o współpracy Stowarzyszenia z 9BBKPanc zawarte 29.08.2014r.