Strona Główna
HISTORIA
Sobota, 19 stycznia 2019 r.

Położenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< GENEZA I HISTORIA 9 BBKPanc  1920 - 2015 - otwórz >>

Historia

 

Prezentacja - NASZA BRYGADA WCZORAJ I DZIŚ

 

9 Brygada Kawalerii Pancernej sformowana w 1994 roku w Braniewie przejmuje tradycje oddziałów Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, 28 Saskiego Pułku Czołgów średnich i 27 Pułku Zmechanizowanego Ułanów im. Króla Stefana Batorego.

 

 

 

 

Tradycje brygady otwierają dokonania Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, która została sformowana 17 sierpnia 1920 roku
w okolicach Ciechanowa jako 9 Brygada Jazdy. W okresie wojny bolszewickiej 25, 26 i 27 Pułk Ułanów, które po zakończeniu działań bojowych weszły w skład 9 Brygady, w czasie jej trwania wchodziły w skład 8 Brygady Jazdy. 25 Pułk Ułanów Wielkopolskich powstał w lipcu 1920 roku
w Poznaniu jako 115 Pułk Ułanów Wielkopolskich.

 


 

27 Pułk Ułanów został sformowany w Kaliszu pod koniec lipca w 1920 roku, jako 203 Ochotniczy Pułk Ułanów. Pułk wkroczył do działań bojowych 6 sierpnia w rejonie Ciechanowa. Od 3 września wszedł w skład 9 Brygady Jazdy i do końca wojny uczestniczył w walkach toczonych przez brygadę. Po zakończeniu działań bojowych, 9 Brygada Jazdy została przeniesiona do Baranowicz gdzie stacjonowała do wybuchu II wojny światowej. 26 marca 1937 roku w ramach prowadzonej restrukturyzacji jednostek kawalerii 9 Brygada Jazdy została przemianowana na Nowogródzką Brygadę Kawalerii.

 

 

1 września 1939 roku Brygada otworzyła kolejną kartę swojej Księgi Bojowej Chwały. Podporządkowana została dowódcy Armii "Modlin" z zadaniem osłony jej zachodniego skrzydła w pierwszym dniu wojny. Częścią swych sił broniła Działdowa, z którego wycofano się w nocy 2 września na rozkaz przełożonych.

 

 

 

Kolejny ogniwem w dziejach brygady są działania bojowe szwadronu 26 i 27 pułku ułanów utworzonych w ramach Armii Krajowej. Brały one udział w obronie ludności polskiej zamieszkujące wschodnie kresy Rzeczypospolitej i w akcji "Burza" tocząc krwawe boje w Puszczy Nalibockiej, w okolicach Nowogródka, Puszczy Kampinoskiej, Powstaniu Warszawskim i Górach świętokrzyskich.

 

Brygada dziedziczy również tradycje 28 Saskiego Pułku Czołgów średnich, który został sformowany 5 lipca 1944 roku na mocy rozkazu Dowódcy Armii Polskiej w ZSRR nr 00127 jako 27 Pułk Artylerii Pancernej. Początkowo działał jako jednostek obwodu Naczelnego Dowództwa, a następnie podporządkowany 2 Armii Wojska Polskiego przeszedł w jej szeregach cały szlak bojowy. W 1951 roku pułk został przeformowany i zmienił nazwę na 28 Saski Pułk Czołgów średnich.
Garnizonem, w którym pułk stacjonował do 1990 roku było Czarne.


W 1990 roku w związku z restrukturyzacją armii pułk został przeniesiony do Braniewa i przeformowany na jednostkę zmechanizowaną, zmieniając nazwę na 27 pułk zmechanizowany.W pierwszej połowie 1991 roku kadra jednostki rozpoczęła starania o przyjęcie nazwy, barwy, patrona i tradycji 27 Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego. Nawiązano ścisły kontakt ze środowiskiem byłych żołnierzy 27 pułku ułanów, weteranami walk we wrześniu w 1939 roku oraz z żołnierzami pułku odtworzonego w ramach Armii Krajowej.


27 września 1995 roku w wyniku starań Społecznego Komitetu Sztandaru, organizacji kombatanckich oraz środowisk żołnierzy, 9 Brygada Kawalerii Pancernej otrzymała od Prezydenta Rzeczypospolitej Sztandar Wojskowy.

 

 

 

 

 

16. stycznia 2014 brygada otrzymała  „prezent” od Ministra Obrony Narodowej w postaci nadania jednostce wyróżniającej nazwy. Od tego dnia pełna nazwa brygady brzmi 9. Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej im. króla Stefana Batorego. 

 

 

9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej stacjonuje w Garnizonie Braniewo.
Swoje święto obchodzi 27 września.

 

 

 

Symbole i barwy 9 BBKPanc

 

 

Odznaka pamiątkowa 9 BBKPanc

 

 

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 262/MON z 30 czerwca 2006 r. zatwierdził wzór odznaki pamiątkowej i legitymacji oraz regulamin nadawania tej odznaki. Odznaka ma kształt srebrnego orła z szeroko rozpiętymi skrzydłami. Na piersi orła nałożona jest tarcza emaliowana w barwach proporczyka brygadowego żółto - białego z paskiem biało - granatowym. W szponach orła złocone gałązki laurowo - dębowe i data 1920 na piórach ogona. Dziób orła został lekko otwarty. Wzór odznaki i regulamin jej nadawania zostały przyjęte na zebraniu korpusu oficerskiego 27 października 1925 r., a zatwierdzony rozkazem Ministra Spraw Wojskowych (Dz. Rozk. MSWojsk., nr 5 poz. 43 z dnia 23 lutego 1926 r.). Odznaka dla szeregowców była z białego metalu z emaliowaną tarczą. W dniu 01 września 1995 r. odznakę pamiątkową 27 pułku ułanów im. Króla Stefana Batorego wchodzącego w skład Nowogródzkiej Brygady Kawalerii przejęła 9 BKPanc. Wymiary odznaki: 62 x 35 mm

 

 

 

 

 

 


Barwy 9 BBKPanc

Proporzec w kształcie prostokąta, z ostrym wcięciem do środka na końcu. Trójbarwny, górna część proporca żółta, pośrodku biało - granatowa wstęga, dolna część proporca biała.Oznaka rozpoznawcza (naramienna) 9 BBKPanc.

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 262/MON z 30 czerwca 2006 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej. Oznaka rozpoznawcza ma kształt stylizowanej tarczy w barwach ułańskich (żółto - białych ). Podział kolorów na tarczy przebiega po przekątnej (z prawego górnego rogu). Rozgraniczenie barw wyznacza biało - granatowy pasek. We wnętrzu tarczy znajduje się monogram patrona brygady króla Stefana Batorego z koroną (typu zamkniętego) haftowany nicią koloru pomarańczowego. Wersja oznaki na mundur polowy różni się od oznaki na mundur wyjściowy kolorystyką. Tło tarczy jest barwy zielonej i siwej przedzielonej czarnym paskiem. Monogram i korona oraz obrzeże tarczy są haftowane czarną nicią. Wymiary oznaki; 80x60 mm. Jest noszona przez żołnierzy brygady na lewym ramieniu umundurowania polowego i wyjściowego.Proporczyk na beret.

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 262/MON z 30 czerwca 2006 r. zatwierdził wzór proporczyka na beret 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie. Proporczyk ma kształt równoległoboku, z wcięciem z prawej strony, do przecięcia przekątnych. Powierzchnia proporczyka została podzielona symetrycznie w polaryzacji poziomej na dwa pola biało-granatowym paskiem. Górne pole ma kolor żółty, natomiast dolne biały. Barwy proporczyka są tradycyjnymi barwami 27 pułku ułanów, którego tradycje przejęła Brygada. Na osi poziomej proporczyka umieszczono cyfrę "9" (numer brygady) i monogram patrona króla Stefana Batorego z koroną. Wymiary proporczyka: 55x15 mm.

 Hymn 9 BBKPanc

I.Szli ułani w krwawe boje
Nie szczędzili swoich sił
Szli przez burze, szli przez znoje
Żebyś w wolnej Polsce żył
II.Czyny króla Batorego
Rozkruszyły wiele twierdz
Dziś są wzorem dla każdego
Dla ułańskich naszych serc
III.Hej ułani, hej ułani
Dzisiaj wszystko zmienił świat
My jeździmy dziś czołgami
Gdzie po drogach biegnie wiatr
IV.Gdzie na polach rosną maki
Gdzie buduje tęcza most
Tam stalowe mkną rumaki
i ułanów słychać głos:
Ref.To my 9-ta Brygada
Dziś pełnimy straż
Niech pieśń ta opowiada
Skąd rodowód wziął się nasz
To my 9-ta Brygada
W ciszy trwamy czas
I w lesie na paradach
Odnajdziesz czasem nas