Strona Główna
CENTRUM POMOCY RODZINIE
Niedziela, 16 grudnia 2018 r.

SZANOWNI PAŃSTWO! 

 Doceniając znaczenie rodzin dla funkcjonowania naszych żołnierzy w misji chcemy jako Jednostka Wojskowa wspierać je w przetrwaniu tego trudnego okresu. W 9. Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej  na czas trwania I oraz II zmiany misji w Republice Łotwy zostało powołane Centrum Pomocy Rodzinie (CPR).

 Informujemy jednocześnie, że wszelkie informacje oraz ogłoszenia, którymi rodziny żołnierzy przebywających na misji mogłyby być zainteresowane są przekazywane głównie za pomocą naszej strony internetowej. Nie przewidujemy przekazywania telefonicznie ogłoszeń lub rozmaitych ofert dotyczących wszystkich rodzin.  

 

CENTRUM POMOCY RODZINIE

Pomieszczenia przeznaczone dla Centrum Pomocy Rodzinie znajduje

się w Braniewie w Klubie Wojskowym 9 BBKPanc przy ul. Sikorskiego 41;

 NUMERY TELEFONÓW:

Telefon do Służby Dyżurnej 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii pancernej : 261 315 140 lub 261 315 040
Telefon do Szefa Sekcji Wychowawczej : 261 315 013  lub 727 013 124

 

PRZEZNACZENIE CENTRUM POMOCY RODZINIE:

  Koordynacja działań pomocowych wykonywanych na rzecz rodzin żołnierzy – uczestników misji poza granicami kraju, realizowanych przez poszczególne komórki funkcjonalne brygady, osoby funkcyjne, przedstawicieli pododdziałów brygady oraz Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa.

 

 

  

   GŁÓWNE ZADANIA CENTRUM POMOCY RODZINIE:

 

1.       Utrzymywanie kontaktu z rodzinami uczestników misji;

2.       Pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez rodziny,

3.       Wsparcie psychologiczne członków rodzin;

4.       Pomoc rodzinom w sytuacjach szczególnych (choroba, nagłe zdarzenia, awarie itd.);

5.       Koordynacja działań w zakresie pomocy medycznej uczestnikom misji rannym i poszkodowanym;

6.       Inicjowanie pomocy materialnej, prawnej i socjalnej dla rodzin uczestników misji oraz dla rannych i poszkodowanych;

7.      Stała współpraca z instytucjami i organizacjami angażującymi się w pomoc dla uczestników, weteranów i kombatantów misji oraz ich rodzin;

8.      Organizacja przedsięwzięć, w tym kulturalnych i rekreacyjnych, mających na celu integrowanie środowisk wojskowych, uczestników, weteranów i kombatantów misji oraz ich rodzin.

 

 

 

 


 

Pomoc psychologiczna dla rodzin przebywających na misji odbywa się poprzez porady
i spotkania z  psychologiem w każdą środę od godziny 15.30 do 17.30 w klubie wojskowym.

W celach organizacyjnych prosimy o umawianie spotkań z psychologiem

pod nt. tel. 261 315 570  w każdą środę od godziny 15.30 do 17.30.

lub za pomocą poczty internetowej  psycholog.9bkpanc@wp.pl

 

 

Zasady łączności telefonicznej na bazie pomieszczeń CPR

  • rodzina żołnierza PKW, która chce otrzymać połączenie telefoniczne z PKW Łotwa może skorzystać z pomieszczenia CPR funkcjonującego w Klubie Wojskowym 9 BBKPanc.
  • dostęp do pomieszczeń umożliwia pracownik Klubu – wydając klucz do tego pomieszczenia oraz odnotowując dane osobowe osoby korzystającej z pomieszczenia,
  • pomieszczenia udostępnione są do użytku od poniedziałku do soboty :

poniedziałek  w godz. 08.00 – 17.00;

wtorek, środa, czwartek   w godz. 08.00 – 18.30;

piątek   w godz. 08.00 – 13.00;

sobota, w godz. 12.00-16.00.

  • ze względów operacyjnych oraz technicznych nie będzie możliwości dokonywania połączeń z pomieszczeń CPR na telefony wojskowe zlokalizowane w poszczególnych bazach – możliwe jest jedynie odebranie połączenia z PKW Łotwa;
  • czas trwania jednego połączenia z PKW Łotwa  na telefon w pomieszczeniach CPR nie powinien przekraczać 10 min.

Dostęp do sieci Internet 

  • żołnierze PKW Łotwa  posiadają bezpłatny dostęp do zasobów Internetu poprzez sieć INTER-MON oraz sieć INTERNET KOMERCYJNY;
  • pomieszczenia CPR w Klubie Wojskowym 9 BBKPanc  wyposażone są w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz zainstalowanymi komunikatorami;
  • zasady korzystania ze stanowisk komputerowych – jak wyżej, w zakresie łączności telefonicznej z pomieszczenia CPR.